Seminārs „Strūves ģeodēziskais loks – iespējas nākotnei”

8. oktobrī Jēkabpils vēstures muzejā notika seminārs „Strūves ģeodēziskais loks – iespējas nākotnei”, lai aktualizētu Strūves ģeodēziskā loka mantojumu un veicinātu šīs vērtības iedzīvināšanu sabiedrībā. 

Semināru rīkoja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK), Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) un Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Tajā pulcējās tās Latvijas pašvaldības, kuru teritorijā atrodas Strūves ģeodēziskā loka punkti, lai kopīgi ar nozares ekspertiem spriestu par iespējām šī mantojuma popularizēšanā un tūrisma infrastruktūras attīstībā. 

Seminārā piedalījās arī mūsu docenti Jānis Kaminskis un Māris Kaļinka.

Informācija par semināru: http://www.unesco.lv/lv/kultura/jekabpili-tiksies-struves-geodeziska-loka-pasvaldibas-un-eksperti/