Studiju grafiks

 2018./2019. akdēmiskajam gadam

Akadēmiskā gada ievadpasākums
jaunuzņemtajiem studentiem
Ķīpsalas kolonādē
03.09.2018.
Rudens semestris
03.09.2018. – 27.01.2019.
Ziemas brīvlaiks
24.12.2018. – 01.01.2019.
Ziemas sesija
02.01.2019. – 27.01.2019.
Pavasara semestris
28.01.2019. – 22.06.2019.
Pavasara brīvlaiks
15.04.2019. – 22.04.2019.
Pavasara sesija
27.05.2019. – 22.06.2019.
Vasaras semestris (8 nedēļas)
25.06.2019. – 18.08.2019.
Latviešu