Studiju grafiks

 2020./2021. akdēmiskajam gadam

Akadēmiskā gada ievadpasākums
jaunuzņemtajiem studentiem
Ķīpsalas kolonādē
14.09.2020.
Rudens semestris
14.09.2019. – 31.01.2021.
Ziemas brīvlaiks
-
Ziemas sesija
-
Pavasara semestris
01.02.2021. – 20.06.2021.
Pavasara brīvlaiks
-
Pavasara sesija-
-
Vasaras semestris (8 nedēļas)
05.07.2021. – 29.08.2021.
Latviešu