Noslēdzies Valsts zemes dienesta izsludinātais konkurss 2016. gadā „Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi”

Balstoties uz Konkursa komisijas un VZD ģenerāldirektores lēmumu, Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā „Labākais bakalaura darbs” saņēma: Rīgas Tehniskās universitātes absolventa Renāra Pastara noslēguma darbs „Nekustamā īpašuma robežzīmju saglabāšana” –  par darbā veikto padziļināto vēsturisko, ārvalstu pieredzes, normatīvo aktu un esošās situācijas analīzi, kas papildināta ar

RTU Ģeomātikas katedra pirms 18. novembra aicina atcerēties Latvijas ģeodēzisko mērījumu pirmsākumus

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) Ģeomātikas katedra aicina interesentus, studentus un nozares profesionāļus uz svinīgo atceri par godu RTU Ģeomātikas katedras atjaunošanas 25. gadadienai un Rīgas ģeodēziskā tīkla sākumpunkta piemiņas plāksnes atjaunotnes 15. gadadienai. Pasākums notiks Latvijas 98. dzimšanas dienas priekšvakarā, ceturtdien, 17. novembrī, plkst. 15 Rīgas Svētā Pētera baznīcā.

RTU 57. starptautiskā zinātniskā konference

No 2016. gada 14. līdz 18. oktobrim notiks ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 57. starptautiskā zinātniskā konference.

Darbu plānojums 2016./2017. akadēmiskā gada RUDENS semestrī

9. septembris plkst. 10.00 – prakšu aizstāvēšana;
27. oktobris plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu pirmā priekšaizstāvēšana;
21. novembris plkst. 12.00 - bakalaura/maģistra darbu otrā priekšaizstāvēšana;
19. decembris - bakalaura/maģistra darbu 75% gatavība (pielaišana aizstāvēšanai);
6. janvāris - bakalaura/maģistra iesieto darbu iesniegšana Ģeomātikas katedrā;
16. – 20. janvāris – bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana.

Erudīcijas konkursa "Vai tu esi mērnieks Nr.1?" 2016. gada 2. kārta

Noslēdzies ikgadējais erudīcijas konkurss "Vai tu esi mērnieks Nr.1?". 2. kārta notika 2016. gada 27. aprīlī  LU Zemes zinātņu fakultātē, Jelgavas ielā 1. Konkursa 2. kārtai bija kvalificējušās 4 komandas – divas no RTU un pa komandai no LU  un LLU. RTU pārstāvēja “BAS 2 LAS” (Brita Laura Vespere, Inga Pedāne, Ainārs Brālītis, Gundars Zadovskis) un “Zaļie mērnieki” (Inta Ivanova, Alvis Apiņš, Artūrs Stradiņš, Toms Toločko).

RTU 57. Studentu zinātniski tehniskās konferences Ģeomātikas sekcija

29.04.2016. notika ikgadējā RTU studentu zinātniski tehniskā konference. Ģeomātikas sekcijā tika pārstāvēti 12 ziņojumi.

RTU 57. Studentu zinātniski tehniskās konferences "Ģeomātikas'' sekcija

Ģeomātikas katedra aicina bakalaurus un maģistrus pieteikties RTU 57. Studentu zinātniski tehniskajā konferencē, kas notiks 2016. gada 29. aprīlī.

Pieteikšanās līdz 2016. gada 11. aprīlim plkst. 12.00. sūtot e-pastu uz geomatika@rtu.lv ar referāta nosaukumu, autoru un darba zinātnisko vadītāju (par piedalīšanos konferencē informējiet arī savu darba vadītāju).

Konferencei ir jāsagatavo 10 minūšu prezentācija, ietverot:

Erudīcijas konkursa "Vai tu esi mērnieks Nr.1?" 2016. gada 1. kārta

Priecājamies par veiksmīgi notikušo erudīcijas konkursa "Vai tu esi mērnieks Nr.1?" 2016. gada 1. kārtu, kas ikgadēji norisinājās marta beigās. Konkursā piedalijās četras RTU studentu komandas – “Zaļie mērnieki”, “BAS 2 LAS”, “DEG 2 RAD”, “SAIES!”

Konkurss "Vai esi mērnieks nr.1?" 2016

      Kā ierasts, pavasarī gatavojamies ikgadējam erudīcijas konkursam ģeodēzijas un mērniecības jomā. Atbalstu tam sniedz Latvijas mērniecības uzņēmums "Latvijasmērnieks.lv". Šāds pasākums notiks jau trešo reizi, kurā studentiem ir iespēja piemērot savas zināšanas un iemaņas, rast pārliecību par izvēlēto profesionālo jomu, kā arī veicināt sadarbību starp universitāšu studentiem un pasniedzējiem.

Pages