Sveicam Mērnieku dienā!

21.martā atzīmējam Starptautisko Mērnieku dienu!  Kā arī sveicam Ģeomātikas katedras bijušo vadītāju un mācībspēku JĀNI BALODI dzimšanas dienā!

Starptautiskajā Mērnieku dienā aicinām:

Apstiprināti jauni nozares profesiju standarti

2024.gada 14.februārī Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes(PINTSA) sēdē apstiprināti Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas (LKĢA) un Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) kopīgi izstrādātie profesiju standarti (profesionālās kvalifikācijas prasības)  Ģeotelpisko datu inženieris (bakalaura līmeņa izglītība) un Ģeotelpiskās informācijas inženieris (maģistra līmeņa izglītība).

Kartogrāfu diena 2024

2024. gada 6. martā, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajā bibliotēkā  (Paula Valdena ielā 5, Rīgā), 2. stāva Lielajā (Senāta) zālē Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra rīko informatīvu pasākumu “Kartogrāfudiena 2024”, kurā plānots informēt sadarbības partnerus un ieinteresētās institūcijas par aktualitātēm un tuvākajiem plāniem tālizpētes datu ieguvē, dažādu topogrāfisko karšu sagatavošanā, kā arī par padarīto vietvārdu jomā un aģentūras sagatavoto ģeotelpisko datu pieejamībā.

​Pasākuma plānotais laiks no plkst. 9.30 līdz 14.00

Pasākumam varēs pieslēgties arī attālināti, saite uz “Kartogrāfu diena 2024” tiks nosūtīta uz dalībnieku norādītajiem elektroniskajiem pastiem. Uz e-pastu tiks nosūtīta arī pasākuma dienaskārtība.

Interesentus lūdzam pieteikties vietnē https://forms.office.com/r/djacyPGrgG līdz 2024. gada 1. martam.

Ģeodēzistu diena 2023

20. februārī, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra sadarbībā ar RTU studiju programmu “Ģeomātika”, rīko Ikgadējo pasākumu “Ģeodēzistu diena 2023”, kura ietvaros LĢIA informēs par padarīto 2023. gadā ģeodēzijas jomā.

“Ģeodēzistu diena 2023” norisināsies RTU Būvniecības un mašīnzinību fakultātē, Ķīpsalas ielā 6a, Rīgā, 543.auditorijā.  Pasākuma sākums plkst. 10:00, to būs iespējams apmeklēt klātienē vai attālināti. 

Pasākuma programma un saite attālinātai piekļuvei pieejam LĢIA mājas lapā:https://ej.uz/s1p8

18.01.2024 profesionālā bakalaura programmas «Ģeomātika» absolventi aizstāvējuši gala pārbaudījuma darbus

18.janvārī RTU Būvniecības un mašīnzinību fakultātē notika profesionālā bakalaura programmas «Ģeomātika» gala pārbaudījumu darbu aizstāvēšana. 

Valsts pārbaudījumu komisija SIA «Latvijasmērnieks.lv» valdes locekļa Rinalda Smilgas vadībā, piedaloties komisijas locekļiem – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes dekānam, Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras profesoram Armandam Celmam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vadītājam Edvīnam Kāpostiņam, RTU Ģeomātikas katedras asociētajam profesoram Mārim Kaļinkam, Latvijas Mērnieku biedrības valdes loceklim Jānim Klīvem, RTU Ģeomātikas katedras docentam Mārtiņam Reinikam un Latvijas ĢIS biedrības valdes loceklim Intam Luksam, vērtēja četrus bakalaura darbus: 

  • Ģeotelpisko datu integrēšana 3D atvērto datu platformās.
  • SLAM lāzerskenēšanas salīdzinājums ar stacionāro lāzerskenēšanu.
  • Kvaziģeoīda RIGA ‘20 un ģeodēziskā tīkla saderība.
  • Ģeomagnētisko datu apstrāde.

Laimīgu Jauno 2024.gadu!

Apsveicam sagaidot Jauno, 2024.gadu! 
Novēlam būt stipriem, veseliem, par dzīvi pārliecinātiem un laimīgiem nākošās 366 dienas !
Pateicamies visiem sadarbības partneriem, atbalstītājiem, mūsu sekotājiem, līdzjutējiem, draugiem un ģimenēm par atbalstu!
Noteikti sadarbosimies un būsim kopā tālākajos darbos un kopējos sasniegumos!
 
Mūsu darbi, visu darbi,
Lielas lietas tālāk nesam.
Pāri gadu mijām, pāri nebūšanām –
Savu piederību Zemei turam stipri.

Ģeomātikas katedras kolektīvs, RTU - 2023.gada izskaņā.

 

Dibināta Ziemeļvalstu ģeodēzijas komisijas Latvijas nacionālā grupa

2023. gada 26. septembrī Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedrā notikušajā dibināšanas sēdē kā pirmā Ziemeļvalstu ģeodēzijas komisija (Nordic Geodetic Commission) (turpmāk - NKG) ietvaros dibināta Latvijas nacionālā grupa (saīsināti NKG LNG).

Izmaiņas semestra darba plānojumā

Gala pārbaudījuma darbu pirmā priekšaizstāvēšana tiek pārcelta uz 2023.gada 2.novembri, plkst.10.00. 

Norises vieta: Ķīpsalas iela 6a-552.

Ģeomātikas katedras studente Asnate Egle iegūst godpilno 2.vietu Eiropas Mērnieku padomes Jauno Mērnieku konkursā

RTU BIF Ģeomātikas katedras studente Asnate Egle ar bakalaura darbu “ĢIS risinājumi autoceļu attēlošanai un pārvaldībai” ieguvusi 2. vietu Eiropas Mērnieku padomes Jauno Mērnieku konkursa maģistru un bakalauru kategorijā. 

Šajā nedēļā Berlīnē norisinās starptautiskā izstāde “InterGeo 2023”, kas ir vadošais notikums ģeotelpiskās informācijas jomā. Tās ietvaros Eiropas Mērnieku padome - CLGE (https://www.clge.eu/ ) paziņojusi ikgadējā Jauno Mērnieku konkursa uzvarētājus. 

Kopumā Jauno Mērnieku konkursam iesniegti  44 pieteikumi, no kuriem žūrija konkursa finālam izvirzīja sešus labākos pieteikumus apvienotajā bakalaura un maģistra grādu kategorijā, kā arī sešus labākos pieteikumus doktora grādu kategorijā.

Sveicam un lepojamies ar mūsu studentu sasniegumiem!

Plašāka informācija šeit: https://www.clge.eu/2023/clge/clge-young-surveyors-contest-2023-winners-announced-at-intergeo

Pages