RTU 64. starptautiskās zinātniskās konferences Ģeomātikas sekcijas programma

2023.gada 20.oktobrī, plkst. 10.00, Ķīpsalas ielā 6A-543, norisināsies RTU 64. starptautiskās zinātniskās konferences Ģeomātikas sekcija. 

Aicinām visus interesentus apmeklēt konferenci klātienē.

Gadījumā, ja tas nav iespējams, aicinām pievienoties šeit: https://rtucloud1.zoom.us/j/99309290915

Konferences darba valoda: latviešu. 

2024.gada maijā norisināsies ceturtais starptautiskais lietišķās ģeoinformātikas simpozijs

2024.gada 9. un 10.maijā Vroclavas zinātņu un tehnoloģiju universitātē norisināsies ceturtais starptautiskais lietišķās ģeoinformātikas simpozijs (International Symposium on Applied Geoinformatics  - ISAG2024).

Simpozija mērķis ir pievērst uzmanību jaunākajiem ģeoinformātikas nozares sasniegumiem.

Plašāka informācija mājas lapā: https://isagsymposium.org/.

«Būvindustrijas Gada balvas 2023» svinīgajā ceremonijā tiek godināti Ģeomātikas katedras studenti

Svinīgajā apbalvojuma ceremonijā, 3. oktobrī, VEF Kultūras pilī, tika pasniegta Būvindustrijas lielā balva – "Pamatakmens”, to saņēma desmit 2023. gada laureātu.

Mūsu studente, RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes maģistre Ieva Korna saņēma Būvindustrijas lielās balvas partnera KAAMOS specbalvu "Gada students 2023" ar prēmiju 250 eiro apmērā .

Savukārt, Ģeomātikas katedras students, RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes maģistrs Jānis Akmentiņš saņēma Atzinības rakstu nominācijā "Gada students”. 

Sveicam un lepojamies!

Šogad Būvindustrijas Lielās balvas Gada studenta nominācijai tika izvirzīti Ģeomātikas katedras studenti Ieva Korna ar maģistra darbu “Telpiskie risinājumi pašvaldību funkciju veikšanai”) un Jānis Akmentiņš ar maģistra darbu “Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas digitālais dvīnis”).

Apbalvojums "Būvindustrijas lielā balva" šogad tika rīkots jau 11. reizi, un apbalvojuma principi cauri gadiem palikuši nemainīgi – valstiskā mērogā godināt labākos no labākajiem, profesionālākos un erudītākos būvinženierus un arhitektus, kuru devums nozarei un profesijai ir novērtējams visaugstākajā līmenī. Būvindustrijas lielo balvu – "Pamatakmeni" – apbalvojuma 11 pastāvēšanas gados saņēmuši jau 130 nozares profesionāļu, no kuriem desmit ir 2023. gada laureāti. Pretendentus apbalvojumam ik gadu izvirza darbavietas, nozares nevalstiskās organizācijas un sadarbības partneri.

Apbalvojuma “Būvindustrijas lielā balva” nozīmīgās balvas “Pamatakmens” pasniegšanas ceremonijas ideja balstīta visu būvindustriju apvienojošā, nozares nevalstisko organizāciju rīkotā pasākumā ar mērķi izcelt CILVĒKU: arhitektu, būvinženieri, zinātnieku, būvmateriālu ražotāju un citus nozares profesionāļus, kuru līdzdalībai un prasmēm pateicoties, tapušas izcilas būves. 

Latvijas mēroga apbalvojuma „Būvindustrijas lielā balva” pasniegšanu organizē Latvijas Būvinženieru savienība un žurnāls “Būvinženieris” sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un VARAM, kā arī būvindustrijas nevalstiskajām organizācijām.

Ģeomātikas katedras darbinieki saņem RTU Goda darbinieka nosaukumu

30.augustā, kopā ar kolēģiem un industrijas pārstāvjiem, tika atzīmēta RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 160.jubileja!

Svinību ietvaros mūsu kolēģi Jānis Kaminskis, Jānis Ancāns, Māris Kaļinka un Mārtiņš Reiniks, kuri fakultātei veltījuši vairāk nekā 20 savas darba dzīves gadu, tika sveikti ar RTU Goda darbinieka nosaukumu!

Sveicam kolēģus!

RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 160. jubileja tiks svinēta visu studiju gadu, piemēram, tiks izdota tai veltīta gadagrāmata, ar fakultātes atbalstu nākamgad iecerēts rīkot Latvijas Būvinženieru savienības simtgadei veltītu zinātniski praktisko konferenci par dažādiem būvniecības industrijai aktuāliem jautājumiem u.c. 

Latvija kļuvusi par Starptautiskās ģeodēzijas un ģeofizikas apvienības biedru

​Šī gada 19. jūlijā RTU BIF Ģeomātikas katedras vadītājam un Starptautiskās ģeodēzijas un ģeofizikas apvienības (IUGG) Latvijas nacionālās komitejas prezidentam Jānim Kaminskim IUGG 28. asamblejā svinīgi tika pasniegts regulārā biedra sertifikāts. Šāda svinīga jauno biedru sveikšana un sertifikāta pasniegšanas ceremonija agrāk nebija notikusi. 
Paldies visiem RTU kolēģiem, Latvijas Zinātņu akadēmijai un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai, Latvijas Universitātei, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei par sadarbību un atbalstu! IUGG regulārā biedra statuss paver daudz plašākas iespējas mums visiem darboties un īstenot jaunus sadarbības projektus.

IUGG Latvijas nacionālās komitejas prezidents  Dr.sc.ing. Jānis Kaminskis saņem IUGG prezidenta Kathryn Whaler un ģenerālsekretāra Alexander Rudloff parakstītu sertifikātu:

Turpinās uzņemšana bakalaura un maģistra studiju programmās "Ģeomātika"

Nāc studēt Ģeomātiku! Domā telpiski un uzvari!

Līdz 25.augustam turpinās uzņemšana uz valsts budžeta vietām:

  • Profesionālajā bakalaura studiju programmā “Ģeomātika”
  • Profesionālajā maģistra studiju programmā “Ģeomātika”
  • Akadēmiskā maģistra studiju programmā “Inovatīvie risinājumi ģeomātikā” (Studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar Viļņas Ģedimina Tehniskās universitāti)

Uzņemšanas kārtība atrodama šeit: https://www.rtu.lv/lv/studijas/uznemsana

16.06.23 Profesionālā bakalaura un maģistra programmu «Ģeomātika» absolventi aizstāvēs gala pārbaudījuma darbus

16.jūnijā no plkst. 11.00 RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Ķīpsalas ielā 6A, 543. auditorijā, notiks profesionālā bakalaura un maģistra programmu «Ģeomātika» gala pārbaudījumu darbu aizstāvēšana. 

RTU BIF Ģeomātikas katedra aicina kolēģus, studējošos un citus interesentus apmeklēt šo pasākumu un atbalstīt jaunos speciālistus! 

Valsts pārbaudījumu komisija SIA «Latvijasmērnieks.lv» valdes locekļa Rinalda Smilgas vadībā, piedaloties komisijas locekļiem – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes dekānam, Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras profesoram Armandam Celmam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vadītājam Edvīnam Kāpostiņam, RTU Ģeomātikas katedras asociētajam profesoram Mārim Kaļinkam, Latvijas Mērnieku biedrības valdes loceklim Jānim Klīvem, RTU Ģeomātikas katedras docentam Mārtiņam Reinikam un Latvijas ĢIS biedrības valdes loceklim Intam Luksam, vērtēs četrus bakalaura darbus: 

  • Meliorācijas būvju uzmērīšana autoceļu topogrāfiskam plānam.
  • GNSS Bāzes stacijas ar RadioLink risinājuma pielietošanu ģeodēziskos darbos Latvijas teritorijā. 
  • Sensoru pielietojums digitālo dvīņu ģeometrijas iegūšana.
  • Mobilās lāzerskenēšanas sistēmas autoceļu būvniecības modelim. 

Un vienu maģistra darbu:

  • Telpiskie risinājumi pašvaldību funkciju veikšanai.

Nāc studēt Ģeomātiku!

Izvēlies studēt Ģeomātiku - vienīgo studiju programmu Latvijas augstskolās, kas sagatavo zinošus un darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus profesionālai darbībai ģeodēzijā, mērniecībā, kartogrāfijā, zemes pārvaldībā, kā arī zinātniskai pētniecībai un pedagoģiskajam darbam šajos virzienos. Studē vienu no specializācijas jomām: ģeodēziju, mērniecību vai kartogrāfiju. 

Apgūsti zināšanas un prasmes par ģeotelpisko datu iegūšanu, apstrādi un attēlošanu - tālizpētes tehnoloģijām, ģeogrāfiskajām informācijas sistēmām, lāzerskenēšanu, būvniecības informācijas modelēšanu (BIM), satelītattēlu izmantošanu, u.c.

Domā telpiski un esi uzvarētājs!

Uzņemšana RTU studijām 2023./2024.studiju gadā no 14.-24. jūlijam. 

Uzzini vairāk:  http://geomatika.rtu.lv/lv/ieraksts/uznemsana

 

Ģeomātikas katedru apmeklē Rietumindijas universitātes vieslektors

​Ģeomātikas katedrā ar vieslekciju par jūras kadastru viesojās Rietumindijas universitātes Ģeomātikas inženierzinātņu un zemes pārvaldības katedras vadītājs Trinidadā un Tobago Ph.D., MRICS Michael Sutherland. 

Lekcijā vieslektors iepazīstināja ar pārstāveto universitāti un katedru, kā arī dalījās savā pieredzē par jūras kadastra vēsturiskajiem aspektiem, jēdzieniem un principiem, kā arī piemēriem no praktiskās pieredzes.

 

Pages