Strūves ģeodēziskā loka punkta "Arbidāni" atjaunošana

Pagājušajā trešdienā, 26.09.18., Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Salas novada pašvaldība atjaunoja Srūves ģeodēziskā loka punktu “Arbidāni”, rekonstruējot punkta zīmi – 5 cm diametrā un 3 cm dziļumā akmens plāksnē ieliets svins, kurā veikta atzīme. (mantojums.lv)

LUA: partijām nav pietiekamas izpratnes par augstākās izglītības nozīmi valsts tautsaimniecības attīstībā

2018.gada 27.septembrī – Latvijas Universitāšu asociācija (LUA), izvērtējot uz 13. Saeimu kandidējošo partiju programmas, secina, ka partijām aizvien nav pietiekamas izpratnes par augstākās izglītības nozīmi valsts tautsaimniecībā..

Darbu plānojums 2018./2019. akadēmiskā gada RUDENS semestrī

3. - 17. septembris - gala pārbaudījuma darba tēmas iesniegšana Ģeomātikas katedrā;
17. septembris plkst. 10.00 - prakse pārskata aizstāvēšana;
10. oktobrī plkst. 10.00 - RTU 59. SZK apakšsekcija “Ģeomātika” (pieteikšanās nosūtot darba autoru, darba nosaukuma anglisko un latvisko versiju uz epastu geomatika@rtu.lv);
30. oktobris plkst. 10.00 - gala pārbaudījuma darbu pirmā priekšaizstāvēšana;
27. novembris plkst. 10.00 - gala pārbaudījuma darbu otrā priekšaizstāvēšana;
18. decembris - prakse pārskata aizstāvēšana (laiks tiks precizēts);
18. decembris - gala pārbaudījuma darbu pirmās redakcijas iesniegšana (75%);
7. janvāris - gala pārbaudījuma iesieto darbu iesniegšana Ģeomātikas katedrā;
22. - 25. janvāris - gala pārbaudījuma darbu aizstāvēšana (diena un laiks tiks
precizēts).

Aicinām pieteikties CLGE konkursam 2018

Arī šogad norisinās CLGE rīkotais studentu konkurss, kura ietveros ir iespēja vinnēt 1000€. Aicinām visus studentus, kas 2017./2018. mācību gadā aizstāvēja diplomdarbus, pietiekties šim konkursam un varbūt jau atkārtori varēsim lepoties ar RTU sniegumu šajā konkursā. 

Plašāka informācija saitēs: 

   •2018. gada nolikums ;

   •https://www.gsa.europa.eu/.

 

 

Pages