Ģeomātikas katedras studente Asnate Egle iegūst godpilno 2.vietu Eiropas Mērnieku padomes Jauno Mērnieku konkursā