Konferences

RTU 60. SZTK sekcija "Ģeomātika"


  • Automātiska vertikālo šķēršļu noteikšana LIDAR datos
  • Koku parametru noteikšana izmantojot BGK LiDAR datus
  • Galileo pienesums GNSS darbībā
  • Lāzerskenera kvalitātes pārbaude un tās nepieciešamība
  • Ģeodēzisko atskaites punktu nepieciešamība un mērījumi ar SLR un GNSS savietojuma noteikšanai
  • Būvju identifikācija tālizpētes datos
  • Derīgo izrakteņu ieguves kontrole ar bezpilota lidaparātiem
  • Kvadrokopteru trajektorijas plānošana izmantojot RTK un PPK
  • Nekustamo īpašumu darījumi izmantojot izkliedēto datubāzi
  • Ģeomātikas nozare vakar - šodien - rīt

GIS dienai veltītā videokonference


ArcGIS - platform for Riga Technical University property and field facilities management

RTU 59. SZK apakšsekcija "Ģeomātika"


Latvian