Darbu plānojums 2013./2014. akadēmiskā gada PAVASARA semestrī

28. marts plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu 1. priekšaizstāvēšana;

25. aprīlis plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu 2. priekšaizstāvēšana;

6. maijs – prakses atskaišu iesniegšana (augšupielāde ORTUS sistēmā);

20. maijs - bakalaura/maģistra darbu melnrakstu elektroniska iesniegšana Ģeomātikas katedrā (melnrakstu augšupielāde ORTUS sistēmā - 75% gatavība);

20. maijs plkst. 10.00 – prakses atskaišu aizstāvēšana un priekšaizstāvēšana;

3. jūnijs - iesieta noslēguma darba iesniegšana katedrā;

17. vai 18. jūnijs - bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana (datums un laiks tiks precizēts).