Uzņemšana

Pamatstudiju programmas 2017./2018. studiju gadā

BŪVNIECĪBAS INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE

Studiju programma

Budžeta vietas

Maksa gadā (EUR)

pilna laika (klātiene)

nepilna laika (neklātiene)

nepilna laika (klātiene)

 Bakalaura profesionālo studiju programmas:

Ģeomātika

15

3000

1800

-

 

Augstākā līmeņa studiju programmas 2017./2018. studiju gadā

BŪVNIECĪBAS INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE

Studiju programma

Budžeta vietas

Maksa gadā (EUR)

pilna laika (klātiene)

nepilna laika (neklātiene)

nepilna laika (klātiene)

 Maģistra profesionālo studiju programmas:

Ģeomātika

29

4100

2300

-

 Maģistra akadēmisko studiju programmas:

Inovatīvie risinājumi ģeomātikā

5

4000

-

-

 

Uzņemšanas noteikumi: http://www.rtu.lv/content/view/99/673/lang,lv/

Latvian