Darba plānojums 2021./2022. akadēmiskā gada RUDENS semestrī

24. septembris plkst. 9.00 MS Teams - prakses pārskatu aizstāvēšana;

1. - 17. septembris - pieteikšanās RTU 62. SZK apakšsekcijai “Ģeomātika”;

15. oktobris plkst. 9.00 - RTU 62. SZK apakšsekcija “Ģeomātika”;

29. oktobris plkst. 9.00 MS Teams - gala pārbaudījuma darbu pirmā priekšaizstāvēšana;

26. novembris plkst. 9.00 MS Teams - gala pārbaudījuma darbu otrā priekšaizstāvēšana;

17. decembris - gala pārbaudījuma darbu pirmās redakcijas iesniegšana (75%);

3. janvāris - gala pārbaudījuma darbu gala redakcijas iesniegšana;

18. - 21. janvāris - gala pārbaudījuma darbu aizstāvēšana (diena un laiks tiks precizēts).

Atgādinām par prasību gala pārbaudījuma darba autoriem piedalīties vismaz vienā zinātniskā konferencē (Metodisko norādījumu punkti 1.4., 1.5., 2.6. Metodiskos norādījumus var atrast www.geomatika.rtu.lv un katedrā (Meža iela 1 k-1, 116. telpa)).