2019./2020. mācību gada RUDENS semestra diplomdarbu aizstāvēšana