2017./2018. mācību gada PAVASARA semestra diplomdarbu aizstāvēšana