Ģeomātikas katedras 2017./2018. m. g. ZIEMAS izlaidums