Darbu plānojums 2017./2018. akadēmiskā gada PAVASARA semestrī

februāris – noslēguma darbu tēmu iesniegšana un apstiprināšana;

2. marts, plkst. 11.00 - studiju priekšmeta Prakse atskaites aizstāvēšana;

23. marts, plkst. 10.00 - bakalaura/maģistra darbu pirmā priekšaizstāvēšana;

26. aprīlis, plkst.10.00 - RTU 59. Studentu zinātniski tehniskā konference;

26. aprīlis, plkst. 12.30 - bakalaura/maģistra darbu otrā priekšaizstāvēšana;

7. maijs, plkst. 12.00 - studiju priekšmeta Prakse atskaites priekšaizstāvēšana;

14. maijs - bakalaura/maģistra darbu 75% gatavība (pielaišana aizstāvēšanai);

28. maijs - bakalaura/maģistra iesieto darbu iesniegšana Ģeomātikas katedrā;

11. - 15. jūnijs - bakalaura/maģistra darbu aizstāvēšana (tiks precizēts)

21. jūnijs - izlaidums Arēnā Rīga.

 

Atgādinam par prasību piedalīties vismaz vienā zinātniskā konferencē (Metodisko norādījumu punkti 1.4., 1.5., 10.6.). Metodiskos norādījumus var atrast www.geomatika.rtu.lv un katedrā.