2017./2018. mācību gada ZIEMAS semestra diplomdarbu aizstāvēšana