RTU 55. Studentu Zinātniski tehniskā konference - Ģeomātikas sekcija

2014. gada 25. aprīlī  notiks ikgadējā RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference - Ģeomātikas katedras sekcija, kuras ietvaros ikviens katedras studenti varēs parādīt savas zināšanas un pilnveidot uzstāšanās prasmes. 
Konferences mērķis ir rosināt bakalaura, maģistratūras un doktorantūras studentus aktīvāk pievērsties aktuālu problēmu pētīšanai, risinot dažādus teorētiskus un praktiskus zinātniskos jautājumus. 

Šogad savus sasniegumus un atklājumus prezentēs:

Māra Poikāne - 'RoadScanner3 mobilās lāzerskanēšanas sistēmas pielietojums Rīgas ģeodēziskajos darbos'';
Maija Driķe, Jānis Bautra  - “Vektordatu aktualizēšana, izmantojot ortofoto mozaiku”;
Elīna Loputeva, Viktorija Bondarenko, Jūlija Savicka – “Virsmas ģenerēšana, izmantojot LiDAR datus”;
Anna Kurjatņikova  - “Ģeoportāla Topografija.lv vīzija un realizācija”;
Edgars Rubīns -  “Augstumu modeļu pārbaude un novērtēšana”;
Ksenija Kosenko - “ETRS89 koordinātu realizāciju harmonizēšana Ziemeļvalsts Ģeodēzijas komisijas (NKG) ietvaros”;
Māris Karpovs - "Ģeodēzisko atbalstsistēmu izvērtējums";
Guntars Klindžāns - "Kadastrālās un topogrāfiskās uzmērīšanas informācijas apkopošana un reģistrācija";
Andris Ķirsons – “Topogrāfisko datu un kadastra kartes datu savietojamība”

 

Labāko darbu autori 13. maijā tiks apbalvoti  - 55. SZTK  noslēguma plenārsēdē. 

RTU 55. Studentu zinātniskā un tehniskā konference - Ģeomātikas katedras sekcijas
Norises laiks: 25. aprīlis,  pulksten 10:00
Norises vieta: Āzenes iela 16/20, 131. auditorija