Inese Janpaule aizstāvēs promocijas darbu «Augstas precizitātes Latvijas ģeoīda modeļa noteikšanas metodes»

Šī gada 11. aprīlī doktorante Inese Janpaule aizstāvēs savu promocijas darbu inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai. Darba nosaukums: «Augstas precizitātes Latvijas ģeoīda modeļa noteikšanas metodes»

Norises laiks: 2014. gada 11. aprīlī plkst. 14.15

Norises vieta: Āzenes ielā 16/20, sēžu zālē