Demola Latvia aicina studentus piedalīties Demola radošo biznesa ideju ģenerēšanas projektos

Demola Latvia aicina studentus piedalīties pavasara inovāciju projektos, kuru laikā dalībniekiem būs iespēja iegūt jaunu ideju ģenerēšanas un to pārbaudes, komandas darba un savu ideju aizstāvēšanas pieredzi un zināšanas.
 
Pavasara semestrī, kas ilgs no 25.marta līdz 30.jūnijam, studentu komandas strādās ar reāliem biznesa un organizāciju vadības projektiem, ko DEMOLAi piedāvāja gan atpazīstami Latvijas ražošanas un IT uzņēmumi, gan entuziastiski startup, gan valsts organizācija.
Projektos aicināti pieteikties jebkura līmeņa biznesa un vadības, IT, mākslas, komunikācijas, inženierzinātņu un citu virzienu studenti. Projektā studenti strādā multidisciplinārās komandās (3-5 dalībnieki). Studentiem jāieplāno veltīt projektam vidēji 2-3 stundas nedēļā individuālam un komandas darbam, kā arī kopīgiem semināriem un ideju aizstāvēšanai.
Projektu noslēgumā komandu paveiktais tiks novērtēts un komandas dalībnieki saņems atlīdzību no uzņēmuma, kā arī komanda patur tiesības jebkādā veidā komercializēt projekta laikā radītos rezultātus.
Pieteikšanās dalībai Demola Latvia pavasara projektos ir atvērta līdz 20.martam, reģistrējoties www.demola.lv.
Demola Network ir starptautiska augstskolu, studentu un uzņēmēju sadarbības platforma, ar mērķi veicināt studentu radošu spēju attīstību un inovāciju lomu tautsaimniecībā kopumā. Strādājot ar Demola projektiem, studenti iegūst unikālu praktisku pieredzi, iemaņas un biznesa kontaktus, kā arī iespēju pēc projekta beigām komercializēt izstrādātās idejas. Savukārt, uzņēmēju ieguvums ir iespēja iegūt jaunus, radošus risinājumus, kā arī izpētes un attīstības darba veicināšanu. Demola projektu Latvijā organizē Latvijas Informāciju tehnoloģiju klasteris ar LIAA finansiālu atbalstu.
Sīkāka informācija par Demola Latvia un pieteikšanos www.demola.lv, FB: Demola.Latvia vai rakstot demola@demola.lv.