Erudīcijas konkurss studentiem

Viens no Latvijas mērniecības uzņēmumiem "Latvijas mērnieks" rīko erudīcijas konkursu studentiem. Šāds pasākums notiek pirmo gadu, un mērķis ir studentiem parādīt savas zināšanas un iemaņas, rast pārliecību par izvēlēto profesionālo jomu, kā arī veicināt sadarbību starp universitāšu studentiem un pasniedzējiem.

Konkurss noritēs divās kārtās - 1. katrā universitātē savstarpējā konkurencē, 2. kārta starp RTU, LLU un LU komandām. Ja esiet vispusīgi un azartiski, aiciniet vai izaiciniet savus grupas biedrus un veidojiet komandas! Pieteikšanās veidlapa:

Pieteikumi jāiesniedz Ģeomātikas katedrā Āzenes iela 16-109 vai elektroniski e-pastā geomatika@rtu.lv