RTU Ģeomātikas katedra sadarbībā ar VGTU Ģeodēzijas un kadastra katedru strādā pie kopīgas maģistru studiju programmas izveidošanas.

RTU Ģeomātikas katedra sadarbībā ar Viļņas Gediminas Tehniskās universitātes (VGTU) Ģeodēzijas un kadastra katedru (skat. http://www.gkk.ap.vgtu.lt/ ) strādā pie kopīgas maģistru studiju programmas izveidošanas.
 
Šā gada 16. un 17. janvārī Ģeomātikas katedras vadītājs J.Kaminskis atbildes vizītē apmeklē sadarbības augstskolu, lai pārrunātu un saskaņotu topošo maģistratūras studiju programmu „Inovatīvie risinājumi Ģeomātikā” ar kaimiņu kolēģiem. Mācību programma tiek paredzēta trīs semestrus gara jeb 1,5 gadi, kuras laikā studentiem obligāti viens pusgads jāpavada otrā augstskolā un pamatā trešajā pusgadā tiek izstrādāts noslēguma darbs. Aptuvenais studentu grupas lielums tiek plānots ap 15 cilvēkiem ar tās pamata darba valodu - angļu. Kā arī uzturoties kaimiņvalstī studenta izdevumus konkursa kārtībā tiek plānots segt no ERASMUS programmas līdzekļiem. 
Pēc sekmīgu eksāmenu nokārtošanas un maģistra darba aizstāvēšanas maģistratūras studentiem tiks piešķirti divu augstskolu diplomi, t.i. RTU diploms un VGTU maģistra diploms.