Veidlapas un rīkojumi

Personas datu apstrāde Ģeomātikas katedrā (2018)

Metodiskie norādījumi

Bakalaura darba, maģistra darba un prakses pārskata izstrāde Ģeomātikas katedrā

Noslēguma darbu tēmas iesnieguma veidlapa

Iesnieguma veidlapa bakalaura/maģistra darba tēmas pieteikumam [LV].

Uzdevumu veidlapas

Noslēguma darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas grafiki

Titullapu paraugi

Noslēguma darbu novērtējuma veidlapas

Darba vadītāja atsauksmes veidlapas

Noslēguma darbu recenzijas veidlapas

enlightenedNospiežot iekavās redzamo valodas apzīmējumu (LV; ENG) ir iespējams lejuplādēt .doc failu attiecīgajā valodā. 

Rediģēts: 26.01.2024.

Latvian