Nodarbību saraksti

Nodarbību grafiki: Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Bakalaura profesionālo studiju programma 2016./2017. studiju gada rudens semestris

Ģeomātika (RBCE0) 1. kurss https://nodarbibas.rtu.lv/grafiks.php?id=18508&int=1

Ģeomātika (RBCE0) 2. kurss https://nodarbibas.rtu.lv/grafiks.php?id=18546&int=1

Ģeomātika (RBCE0) 3. kurss https://nodarbibas.rtu.lv/grafiks.php?id=18545&int=1

Ģeomātika (RBCE0) 4. kurss Tiek precizets

Maģistra profesionālo studiju programma 2016./2017. studiju gada rudens semestris

Ģeomātika (RBGE0) 1. kurss https://nodarbibas.rtu.lv/grafiks.php?id=18847&int=1

Ģeomātika (RBGE0) 2. kurss https://nodarbibas.rtu.lv/grafiks.php?id=19666&int=1

 

 

Latvian