Esri Young Scholars konkurss augstskolu studentiem

 
Konkursam var pieteikties studenti vai 2018./2019. m. g. absolventi no jebkuras Latvijas universitātes, kas noslēguma darba vai projekta ietvaros veidojuši darbu izmantojot Esri tehnoloģijas.
 

Pieteikšanās -  līdz 2020. gada 13. martam, darba aprakstu un plakātu, kas noformēti atbilstoši Nolikumā norādītajiem kritērijiem, nosūtot elektroniski uz info@envirotech.lv.

 
Saite uz Esri aizcinājumu šiet.