Laila Brīvule saņem Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendiju

2013./2014. akadēmiskajā gadā Latvijas Universitātes Fonds sadarbībā ar mecenātiem piešķīris 91  stipendiju. Stipendijas ieguvuši Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Liepājas Universitātes studenti.

Šogad Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendijai izvirzīta un stipendija piešķirta arī Ģeomātikas katedras studentei Lailai Brīvulei.

Kristaps Morbergs (1844–1928) ir ievērojamākais LU mecenāts, kurš kopumā LU dāvājis astoņus nekustamos īpašumus. K. Morberga dāsnums ir sniedzis iespēju izmaksāt viņa vārdā nosauktās stipendijas saskaņā ar testamentā pausto gribu: «Visu savu kustamu un nekustamu mantu, lai tā sastāvētu no kā sastāvēdama un lai tā atrastos, kur atrazdamās, kura man tagad pieder, kā arī to, kuru es turpmāk varētu iegūt, es novēlu par pilnu īpašumu Latvijas Universitātei Rīgā, kuru es ieceļu par savu universālmantinieci.»

Informācija par LU Fondu:
Nodibinājums LU Fonds darbojas kopš 2004. gada un ir respektabla mecenātisma organizācija, kura rūpējas par izciliem, centīgiem (arī ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu) studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, pedagogiem, zinātniekiem un par izciliem izglītības, zinātnes un kultūras darbiniekiem sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem un partneriem.

 

Informācija par LU Fondu un Kristapa Morberga stipendiju: http://www.fonds.lv/